ÓVODAI BEIRATKOZÁS KÖZLEMÉNY

2024-02-05 adminisztrator

Beíratás időpontja valamennyi Üllőn működő tagóvodában:

Üllő Város Önkormányzat Köznevelési, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága
döntött a 2024/25.nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás időpontjáról

2024. április 24./szerda/ 8-18.,
pótbeíratás május 3. /péntek/8-12 között.

Beíratni kizárólag a 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között született gyermekeket
kell, akik 2024.augusztus 31-ig betöltik a 3. évüket.
A 2021.szeptember 1-től született gyermekek bölcsődei igényt nyújthatnak be. A várható
magas gyermeklétszám /a rendkívül sok iskolát nem megkezdő / miatt nincs lehetőség az
évközben 3. évüket betöltők óvodai felvételére.
Bölcsődéinkbe a jelentkezés folyamatos, a várható felvételi létszámról az óvodai beíratás után
tudunk információt adni.
A bölcsődei jelentkezési lapokat már most is be lehet nyújtani és akik 2024.őszétől felvételt
szeretnének, fontos, hogy május 10-ig tegyék meg. A jelentkezés benyújtásához elegendő a
munkáltatói szándéknyilatkozat, a felvételhez majd a jövedelemnyilatkozat kitöltése is
szükséges lesz. Ezek honlapunkról letölthetők vagy a bölcsődékben elérhetőek.

Szabó Katalin Ildikó
igazgató