Felhívás nyári tábor 2024

2024-02-27 adminisztrator

Tisztelt Szülők!

Jelentkezési határidő: 2024.05.15.

Az előző évekhez hasonlóan 2024 nyarán is szeretnénk az arra jogosultak gyermekei számára
biztosítani az ingyenes nyári étkeztetést (kizárólag meleg étel igénybevételére!). Az étkezést
18 éves korig igényelhetik gyermekeiknek.
Az étkezés mellett idén is igénybe vehetik a nyári napközit is azon gyermekek számára, akik
az általános iskola első évfolyamát már kijárták, illetve a 11. életévüket még nem töltötték
be.

A lehetőséget Üllő Város Önkormányzata és a Humán Szolgáltató Központ szervezésében
biztosítjuk Önöknek.

A nyári napközi az Üllő, Gyöngyvirág tér 1/a. sz. alatt (A Gyöngyvirág Óvoda régi
épületében) fog működni, színes programokkal a gyermekek számára. (kézműveskedés,
táncfoglalkozások, foci, filmvetítés, kirándulások…)

A napközit 2024.06.24 - 2024.08.09-ig, 8.00 óra és 16.00 óra között lehet igénybe venni. A
napközi házirendjét a jelentkezőknek el kell fogadniuk. Kérjük, hogy a gyermekek a
szervezett programokban vegyenek részt, a kirándulásokra a kért meleg ruhát vagy váltó ruhát
mindenképpen hozzák.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a házirend megszegése a napköziből való kizárást vonhatja maga
után.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy bár a napközi 7 héten keresztül elérhető, összességében 3,
rendkívül indokolt esetben 4 hétnél
több időt nem vehetnek igénybe egy gyermek számára.
Kérjük, hogy lehetőség szerint ezt ne egybefüggően vegyék igénybe. A gyermekek érdekében
szerencsés, ha a 3-4 hét igénylése nem egybefüggő, hanem 2-3 részletben történik.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az intézmény adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez,
valamint a gyermekek esetleges egészségügyi ellátásához a kiskorúak adataira szükség van,
ezért kérjük, hogy a jelentkezési lapot pontosan töltsék ki.

Az étkezést minden jelentkezőnek biztosítjuk a nyári napközi idejére, valamint csak étkezés
igényelhető 2024.08.12.-2024.08.23. között.

Amennyiben gyermeke a napközire nem, csak az étkezésre tart igényt, úgy kérjük, hogy az
Árpád Fejedelem Általános Iskola (Üllő, Malom u., 1.) konyhájára minden nap 11 órára
érkezzenek meg az ételért.
A kizárólag ebédet igénylő gyermek ételhordót vigyen magával.

A napközit is igénybe vevők számára az ebéden kívül tízórait és uzsonnát is biztosítunk.
Akinek rászorultsági alapon az ingyenes étkeztetés nem jár, annak is van lehetősége a nyári
napközi igénybe vételére. Számukra a nyári napközi szintén ingyenes, de az étkezésért az
Önkormányzat által megállapított térítési díjat kell fizetniük.

A nyári napközi megszervezése, a biztosított programok és az étkezés miatt pontos
létszámadatokat kíván, ezért kérjük, hogy a beiratkozásai lapot 2024. május 15-ig kitöltve
adják le a Humán Szolgáltató Központban.
A felvételről minden jelentkezőt írásban értesítünk 2024.05.31-ig.

A nyári napközit a korlátozott férőhelyre való tekintettel rászorultsági sorrendben
tudjuk biztosítani, kérjük szíves megértésüket!

Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag a HSZK-ban leadott jelentkezéseket tudjuk figyelembe
venni! Elküldhetik személyesen, vagy elektronikus úton is a czvikliannamaria@ullohszk.hu e-
mail címre. Beiratkozási lap felvehető a Humán Szolgáltató Központban (Üllő, Ócsai út 8.
sz.), vagy letölthető a honlapról is.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a gyermek jelzés nélkül két egymás után következő
napon nem jelenik meg, az ingyenes étkezést és a nyári napközi lehetőségét másnak,
rászorultsági sorrendben biztosítjuk.
Amennyiben a meleg étkezést gyermeke nem veszi igénybe, a nyári étkezés más formában
nem biztosítható!

Ingyenes étkezésre az jogosult, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
kedvezményesen az étkezhet, aki az Önkormányzat Határozata alapján kedvezményre
jogosult. Kedvezményesen étkezhetnek az olyan családok gyermekei is, akiknek családjában
három, vagy több kiskorú gyermeket nevelnek.

További információ: Berta-Czvikli Annamária, tel: 06-30-746-9510

 

Üllő, 2024.02.26.

Tisztelettel:

Szabó Katalin Ildikó
igazgató

Jelentkezési lap

Házirend

Nyilatkozat buszos kiránduláshoz