Álláshirdetés - Óvodai és iskolai szociális segítő

2018-10-10 adminisztrator

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Üllő település oktatási-nevelési intézményei

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodába és iskolába járó gyerekeknek, szüleiknek és pedagógusoknak - egyéni és csoportos formában - nyújtott támogatás.

szakmai ajánlás:

http://www.macsgyoe.hu/szakmai_informaciok/szakmai_hirek/2018-08-15/hivatalos_utmutato_-_szakmai_ajanlas_szocialis_segito_tevekenyseg_bevezetesehez.html

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 15/1998 NM rendelet 2. melléklete szerinti képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kóródi Ágnes nyújt, a 06-29-350-294 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Telepi út 44./a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/VEZ/'150/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő.
  • Elektronikus úton Tárnokiné dr. Törő Krisztina részére a vecses.cssegito@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.