Igazgatóhelyettes bemutatkozása

Köszöntök minden kedves érdeklődőt a Humán Szolgáltató központ Óvodai egysége nevében.
2020. szeptember 1 óta dolgozom az intézményben, mint az óvodák szakmai irányítója.

Az elmúlt évek óvodákra vonatkozó törvényi változásai, a pedagógus életpályamodell bevezetése, az ezzel járó szakmai követelményrendszerek - minősítési eljárások, pedagógiai szakmai ellenőrzés- rendszerének bevezetése; olyan feladatokat állított az óvodapedagógusok és az intézmény elé, amely szükségessé tette az egységes, támogató irányítást.

Elsődleges feladatomnak tekintem, hogy segítsem az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ Igazgatójának óvodai területtel kapcsolatos munkáját, rövid és hosszú távú céljai elérésében, több mint 35 éves óvodapedagógusi, 7 éves vezetői tapasztalatommal.

Az óvodai intézményegység 5 telephelyen működik, 19 csoporttal. A tagóvodákkal kapcsolatban, fontosnak tartom, hogy az egyéni arculatukat megtartva a törvény által meghatározott szakmai színvonalat, az értékközpontú nevelést és tanulást képviseljék. Ebben és elképzeléseik megvalósításában támogatom a tagóvoda-vezetőket.

Szakmai beszélgetések, csoportlátogatások, kérdések, problémák feltérképezésével, szakmai segédanyagokkal segítem óvodapedagógusainkat az előttük álló külső szakmai ellenőrzésre való felkészítésben, portfólió megírásában, önértékelés kiépítésében, szükség esetén helyzetek megoldásában.

Az óvoda kiegészíti, de nem pótolja a családi nevelést. A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében fontosnak tartom a család és az óvoda, nevelő tevékenységének összhangját. A nevelési év folyamán szervezett közös megmozdulások, mélyítik, erősítik a már meglévő jó kapcsolatot, a közös programok elősegítik, hogy a szülőkkel, nagyszülőkkel, kellő bizalom alakuljon ki az együttneveléshez. A Város óvodái számos színvonalas, programot szerveznek a partnerkapcsolat kiépítésére, erősítésére. A honlapon lévő bemutatkozásukban tájékozódhatnak pedagógiai, kulturális programjukról, nevelési elveikről.

Sajnálatosan egyre több gyermek küzd valamilyen magatartás, beilleszkedés, tanulási nehézséggel, igényel sajátos nevelést. A megemelkedett különleges figyelmet igénylő gyermekek létszáma miatt, Igazgató asszony javaslatára, fenntartói támogatással, létrehozott fejlesztő csoport (fejlesztő pedagógus-mozgásterapeuta, gyógypedagógus, óvodapszichológus, 2 gyógypedagógiai asszisztens), koordinálásom alatt munkálkodik a megfelelő segítség megadásán.

Munkám során, a pedagógusok szakmai fejlődésére, támogatására, az intézményes nevelés-oktatás minőségének javítására teszem a hangsúlyt.

Kérem, használják honlapunkat, segítse eligazodásukat a szolgáltatásokban, ismerkedjenek munkánkkal ezen formában is.


Farkasné Hárs Jolán
szakmai vezető