GYÖNGYVIRÁG ÓVODÁNK BEMUTATÁSA
„MEGŐRIZVE TOVÁBBFEJLESZTENI”

2020 szeptemberében egy minden szempontból új, korszerű épületbe költöztünk, mely a Sportliget lakóparkban épült, városunk dinamikusan fejlődő lakónegyedében. A változás miatt a Pedagógiai Programunk is újragondolásra került. Az újonnan birtokba vett óvoda adottságai, a korszerű pedagógiai módszerek előtérbe kerülése és a gyermekek körüli környezeti hatások rohamos változása indokolta ezt.

Üllő Város Humán Szolgáltató Központ óvodáinak egyik tagintézménye vagyunk. Óvodánk a régi épületből való átköltözés után is megtartotta a Gyöngyvirág nevet.

Az új intézményben négy tágas, világos csoportszobában fogadjuk, neveljük a hozzánk érkező gyermekeket. Termeink összenyithatóak, igény szerint a tér megnövelhető. Korszerű tornateremmel is rendelkezünk, mely szintén összenyitható a nagy méretű aulával, ezzel tudjuk bővíteni közösségi rendezvényeinkhez a felhasználható területet. Rendelkezünk még fejlesztőszobával is, és Üllő városában egyedülálló módon sószoba is található nálunk, melynek a gyermekek egészségének megőrzésében van nagy szerepe.

Óvodánkban kiemelkedő jelentőséggel bír a gyermekek egészségre nevelése és a környezettudatos magatartás kialakítása, mely magában foglalja természeti és társadalmi környezetünk minél alaposabb megismertetését. A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a gyermekek szemléletének formálásával a környezettudatos magatartás kialakítását tartjuk legfontosabbnak.

Óvodánk olyan tevékenység- és gyermekközpontú szemléletet tükröz, mely már jól bevált hagyományainkra épül. Ezzel megteremtjük azt a lehetőséget, hogy a gyermekek a játékon, művészeteken, az alkotómunkán, saját tevékenységükön keresztül szerezhessék meg azokat az élményeket, amelyek megnyitják őket és ébren tartják bennük a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére.

Gyermekeinknek igyekszünk érzelmi biztonságot nyújtó, elfogadó légkört teremteni, melyben felszabadultan, örömtelin élhetik meg mindennapjaikat.

Hiszünk abban, hogy az óvodáskorban átélt élmények, az érzelmi megerősítések, az ekkor megtanult és bevésődött szokásrendszerek, az ebben az időszakban elsajátított ismeretek egy életen át elkísérik a gyermekeket és nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus életüket tudatosan élő felnőttekké váljanak.

Pedagógiai programunkban fontos szerepe van a hagyományok ápolásának is, az évkört követő ünnepek, jeles napok közös megtartásának.

Ilyenek a Mihály-napi vásár, a Termésünnep -Szüret, a Márton nap, a Mikulásvárás, az Adventi ünnepkör, Egészséghét, a Farsang, a Víz világnapja, a Gyöngyvirágos Zöld Napok, a Húsvét, a Madarak és Fák napja, és május végén a Családi gyermeknap, amely tíz éve egyik legkedveltebb programunk.

NÉHÁNY KÉP A GYÖNGYVIRÁG TAGÓVODÁRÓL

Gyöngyvirág Bölcsőde