Csicsergő Tagóvoda
Pedagógiai Programunk: Természetesen, mesével (TM program)

„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul, saját lelkében olvasni”
(Bruno Bettelheim)

A Csicsergő Tagóvoda a Kisfaludy téren helyezkedik el, csendes, zöld övezetben. Az óvoda öt csoportos: pillangó, katica, méhecske, csiga, süni csoport. A csoportszobák, öltözők, mosdók berendezése barátságos, tágas kényelmes, melyek színes vidám bútorokkal vannak berendezve. A tornaszobában számos fejlesztő játékkal elégítjük ki a gyermekek mozgásigényét, fejlesztjük mozgásukat. Az udvaron, tágas játszóhely áll a rendelkezésére, biztonságos fajátékokkal, hatalmas fákkal, bokrokkal körülvett udvarrészekkel. Az óvoda a Madárbarát óvoda díjat 2021-ben elnyerte.

A Csicsergő név kettős jelentésű
Csicsergő – óvoda, melybe belépve csicsergő gyermekhangokat, az óvoda udvaráról csicsergő madarakat hallunk.

Pedagógiai Programunkról

A MESE kiemelt nevelési területünk, melyet a környezeti nevelésbe ágyazott sokszínű tevékenységeken keresztül közvetítünk a gyermekek felé. A képességfejlesztést, a gyermekek kompetenciáinak fejlődését, a komplexen megvalósuló játékba integrált tanulási formákon, (kiemelten: drámapedagógia, interaktív mese, meseösvény) keresztül kívánjuk elérni. A magyar népmesék gyakori mesélésével, a magyar tudatosság, a nemzeti értékeink, az örök értékek (a jó a végén mindig elnyeri jutalmát :)) közvetítése a feladatunk.

Célunk, hogy boldog, egészséges lelkű, kiegyensúlyozott, toleráns, a világ dolgai iránt nyitott, fogékony, élénk, önállóan kezdeményező gyermekeket neveljünk.
A beszédészlelés, a beszédmegértés, a kommunikáció, valamennyi nevelési területet meghatározza, azok a későbbi tanulás alapjai. Az illedelmes köszönést, az értő figyelmet, a beszélgetés fontosságát, a kulturált közösségi viselkedés szabályait, már óvodás korban alapozzuk.
A MESEVÁR kapuján belépve, színes tevékenységekkel várjuk nap, mint nap a gyermekeket. Az óvodánkban változatos formában ismerik meg, és élik át a meséket, mondják el maguk is bátran. Az élőszóval mesélés kiemelkedő helyet foglal el.

Néhány tevékenységünk a Pedagógiai Programunkból:
Napi mesevarázs – minden napos verselés, mesélés
(Minden csoportban az óvodapedagógusok által kialakított mesébe hívó szokások alapján: mesegyertya, mesepárna, mesekígyó, mesepalást, varázs-furulya, Mese Manó báb, szignál, ének……..)Kincskereső Csicsergők – séták az óvoda melletti kiserdőben, kísérletezések, tevékenykedések a természet kincseivel
Csevegő Csicsergők - beszélgető kör (drámajátékokkal. „Beszélő virággal”: fejlesztjük a gyermekek beszédfegyelmét, beszédkészségét, a tiszta hangképzés segítését, a beszédészlelést- és megértést)
Csicsergő kincsek – gyermekek munkái, produktumai, melyekből kiállítás látható
Csicsergő csacsogók – gyerekszáj gyűjtemény (a gyermekek vicces, kedves szavainak, gondolatainak gyűjteménye)

Az óvoda dolgozói egy MESEVILÁGBAN VÁRJÁK, nap mint nap csicsergős gyermekeket. Az élménypedagógiai tükrében tevékenykedünk együtt a gyermekekkel, ahol közösen örömöket, mesés napokat, közös élményeket élünk meg.

Ami NEM mese: az óvodás évek végére, testben, lélekben és szóban is megerősödött kis csicsergőket engedünk útjukra, a kisváros iskoláján át a nagyvilágig.
Célunk, hogy az óvodából kilépve, már egyre közelebb kerüljenek ahhoz, hogy jól tájékozódhassanak a világban, meg tudják fogalmazni gondolataikat és bátran el is tudják azokat mondani, képesek legyenek szembenézni a világ egyre változó kihívásaival.

Beszédhallás vizsgálat az óvodában

Az ép hallás elengedhetetlenül szükséges az anyanyelv elsajátításához. Az ép, tiszta hangképzés a hallástól, a beszédészlelés szintjének fejlettségétől függ. Már kisgyermekkorban nagyon fontos e területek épségének a feltárása, „mérése”.
Az óvodánkban szükség szerint, a G-O-H készülékkel, mérjük a gyermekek hallását, illetve beszédészlelési szintjét. A gyermek csoportokban a GMP-beszédpercepciós diagnosztika - és terápiát is alkalmazzuk, valamint a fejlesztő-team támogatásával egyéni fejlesztéseket végzünk.
Az óvodapedagógusok az óvodai csoportokban az anyanyelvi nevelés módszertanába épített, játékos foglalkozásokat szerveznek a beszédészlelés- és beszédmegértés fejlesztésére.

Inkluzív szemlélet

Az óvodánkat nyitottság és rugalmasság jellemzi, elsődleges az egyéni bánásmód, a differenciálás biztosítása, az inkluzív befogadó szemlélet. A MESE óvodánkban biztosított a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, melyet a fejlesztő-team szakembereivel (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, óvoda logopédus, óvoda pszichológus) tudunk biztosítani.
Alapvető fontosságúnak tartjuk a családokkal, szülőkkel való partnerség kialakítását, szívesen látjuk a kedves szülőket a különböző rendezvényeinken, programjainkon.

Jeles napjaink: Népmese napja, Állatok világnapja, Márton nap, Mikulás, Advent, Karácsony, Farsang, Március 15 Nemzeti Ünnep, Víz világnapja, Húsvét, Föld napja, Anyák napja, Madarak fák napja, Közlekedésbiztonsági nap, Csicsergő napok.

Program ajánló

  • Csicsergő csipegető – az újonnan érkező óvodások fogadása, ismerkedés az óvodával, dolgozókkal
  • Csicsergő napok – családi nap színes programokkal az óvoda területén (május hónapban)
  • Mesés barangolások – meseösvény az óvoda udvarán (nyílt napok keretén belül is)
  • Varázs világ – gyűjtések, kísérletezések a környezet kincseivel

Az óvodánkba, szeretettel hívunk és várunk MINDEN leendő Csicsergő óvodást!
Óvó nénik, dajka nénik, pedagógiai asszisztensek :)

Tisztelettel:
Odránné Kalina Krisztina
Tagóvoda vezető