Óvodánk története

Üllő város területén 5 óvoda található. Szakmailag önálló egységek saját arculattal, Üllő Város Humán Szolgáltató Központ tagintézményeiként.

A mi óvodánk a város vasútállomásánál található. 1975-ben alakítottak ki a már meglévő épületből, egy három csoportos 75 gyermek befogadására alkalmas óvodát.

Az épületet az Önkormányzat 2010-ben bővítette és újította fel. Így már három megfelelőbb méretű csoportszoba áll a rendelkezésünkre. Gyönyörű, világos, tágas öltözőfolyosóval gazdagodtunk. Ez kitűnő tere a közös rendezvényeinknek, s helyt ad az óvodánk mini „Néprajzi kiállításának” is. E kiállításunkat a Néphagyomány Év-kör ünnepeihez igazodva változtatjuk.

A kor elvárásainak megfelelően rendelkezünk egy fejlesztő szobával is. Itt a gyermekekkel egyénileg foglalkozva segíthetjük fejlődésüket, a megfelelő szakemberek segítségével (pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógiai asszisztens). Lehetőségünk nyílik a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra is, szinkronba kerülve az esélyegyenlőség elvárásaival. Bár tornatermünk nincs, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tornaszer állományuk pótolja e hiányosságot. Mobil tornaszerekkel rendelkezünk amit az éppen szükséges csoportszobákba tudunk beállítani, de az udvarunkon is tartunk mozgásos foglalkozásokat..

A kíváncsi szemektől elzártan, az épület ölében található az udvarunk. A felújítással egyszerre szépült meg ez is. Területe szinte megduplázódott, s az összes játékeszköz balesetmentes, korszerű, természetbarát. Itt tartjuk minden évben a Mihálynapi vásárunkat, ami népszerű rendezvényünk, már évek óta. Ez a terület ad otthont a szülők segítségével elkészült Kemencénknek, Kerti pavilonunknak és a 2021-be elkészült Miniparkunknak.

Pályázaton nyert pénzből az udvaron fából készült népi játékeszközök is állnak a gyermekek rendelkezésére. .A jótékonysági báloknak köszönhetően népviseleti ruhát készítettünk a gyermekeknek, így a különböző rendezvényeinken ezeket viselhetik.

Óvodánk 2008-ban felvette a BÓBITA nevet, ezzel is szeretnénk kifejezni azt, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a néphagyományaink ápolására, gyermek közelivé téve azokat a népszokásokat, foglalkozásokat, kulturális és erkölcsi értékeket, melyek jellemzők hazánkra. Törekszünk átörökíteni gyermekeink számára a múltunkat képviselő eszmeiséget, mely olyan érzelmi kötődést jelent, ami elengedhetetlen az identitástudat kialakításában.

2010-ben részt vettünk TÁMOP pályázaton, ami a kompetenciaalapú nevelés megismeréséhez nyújtott lehetőséget. Ennek következtében mindennapi életünk részévé vált az alapelveinek alkalmazása, beépítése a programunkba.

Óvodánk bemutatása

Alapelveink

 • Egészséges, szeretetteljes környezetben, olyan érzelemben gazdag légkör kialakítása, amelyben minden gyermek jól érzi magát és felszabadultan, boldogan tevékenykedik, személyisége kibontakozhat.
 • Minden gyermeknek joga van a felhőtlen, boldog gyermekkorhoz, tisztelet, szeretet, elfogadás, megbecsülés illeti meg.
 • A szabad játékot tekintjük a gyermekek fő tevékenységének.
 • A nevelés tegye lehetővé, segítse a személyiség fejlődését, az egyéni képességek kibontakoztatását.
 • A nevelés biztosítsa az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, a másság tiszteletben tartását, az emberi jogok védelmét.
 • A gyermekek fejlődésében kiemelkedő szerepe van a környezetnek, ezért a felnőttek megnyilvánulásainak mindenkor példaértékűnek kell lenni.

Céljaink

 • Óvodai nevelésünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve a városunkban élő különböző szociális háttérrel, identitással rendelkező 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését, gyermeki személyiségük kibontakoztatását elősegítsük.
 • Célunk hogy elérhető közelségbe vigyük az Őket, körülvevő világot és alkotó légkörben, segítsük önkibontakozásukat úgy, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez viszonyítva, kompetenciáit figyelembe véve fejlődjön, testi, szociális, értelmi, érzelmi érettség terén is alkalmassá váljon az iskolai életre.
 • A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása.
 • Az egész életen át tartó tanulás megalapozása.
 • Gondtalan, boldog gyermekkort biztosítani a gyermekeknek.
 • A gyermekek érzelemvilágának gazdagítása a természethez kapcsolódó néphagyomány őrző tevékenykedésekkel.
 • A természet megszerettetésével kialakítani a gyermekekben a környezettudatos magatartás alapjait, segítve ezzel annak kialakulását, belső igénnyé válását.

Csoportok bemutatása

Óvodánkban három csoport Katica, Cinege, Pillangó működik.

Mindhárom osztatlan („vegyes”) életkorú csoport. A csoportlétszámok magasak. Évek óta közel harminc-harminc gyermek jár a csoportokba. Az alapító okiratban meghatározott specifikumú Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket is fogadunk az óvodánkban.

Néphagyományok ápolása

A néphagyomány éltető óvodai életünk szerves részét képezik a jeles napok dramatikus játékai és az ehhez tartozó előkészületek. A néphagyomány éltető jeles napjainkat a kompetencia program szellemében projekt módszerrel tervezzünk, szervezzük.

Őszi Ünnepkör

 • Mihály nap: Vásár rendezése az udvaron, a szülők részvételével
 • Teréz nap: Termés ünnep, termésekből bábok figurák készítése a szülőket bevonva, befőzések.
 • Márton Napi Ludas nap: ludas népi játékok, mondókák, libából készült ételek fogyasztása.

Téli ünnepkör

 • Adventi készülődés: A karácsony várás időszaka. Adventi koszorú készítése elhelyezése a csoportszobákban és a folyosón. Péntekenkénti közös gyertyagyújtás, mézeskalácssütés. Lucázás, Pásztorjáték
 • Miklós napja: A Mikulás megérkezése az óvodába.
 • Lucázás
 • Karácsonyi ünneplés: Karácsonyi gyertyagyújtás, a karácsonyfát körben állva ének és ajándékozás a gyermekek és a felnőttek között.
 • Regölés
 • Farsang: Jelmezes felvonulás, fánk sütés, táncház., Kiszebáb-égetés

Tavaszi Ünnepkör

 • Húsvét: Tojás festés, ágak hajtatása, locsolkodás, böjti ételek készítése, húsvéti játékok, kalács sütés
 • Majális napja: Májusi koszorú, májusfa állítás, közös ének, tánc.
 • Pünkösd: Pünkösdi király és királynő választás, pünkösdi népi játékok.

Nyári Ünnepkör

 • Szt. Iván napi Tűzgyújtás:" Tűz ugrás" körjátékok, énekek mondókák, iskolába készülők az oviban alszanak ezen az éjen.
 • Szt. István napi újkenyér ünnepe: Kenyérsütés, népi játékok felelevenítése

Egyéb rendszeres programok, hagyományok

 • Megünnepeljük a gyermekek név és születés napját. Kis műsorral kedveskednek társaiknak a gyermekek.
 • Kéthetente minden gyermek részt vesz néptánc foglalkozáson.
 • 2021-től kezdődően korcsolyázni visszük hetente egyszer a nagycsoportosainkat.
 • Óvodánkban évente 4 alkalommal interaktív zenés műsort szervezünk a gyermekek számára.
 • Minden csoport legalább egyszer egy évben lehetőleg a programunkhoz kapcsolható kiránduláson vesz részt.
 • Két alkalommal szervezünk fényképezési lehetőséget. Karácsonyi és anyák napi fotózás szokott történni. Ez utóbbi alkalommal a gyermekek a népviseleti ruháikban vannak. Sok szülő is csatlakozik és családi fotók is készülnek.
 • Nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk megóvására, és ezt próbáljuk tudatosítani a gyermekekben is. Ezért évi 2-2 alkalommal papír és elektronikai hulladék gyűjtést szervezünk.
 • Hagyománnyá váltak, és nagy népszerűségnek örvendenek minden évben a szülőkkel szervezett jótékonysági óvoda báljaink.
 • Ugyancsak népszerű és kedvelt hagyományos program intézményünk életében a Mihály-napi vásár.