Közérdekű adatok

Az intézmény legfontosabb adatai

Az intézmény megnevezése:

Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény
Az intézmény rövidített neve: Üllő Város Humán Szolgáltató Központ
Az intézmény székhelye, címe: 2225 Üllő, Ócsai út 8.

Az intézmény székhelyének nyitva tartása:

 • Hétfő: 13:00 - 16:00 / 16-18 óráig krízis ügyelet
 • Kedd: 8:00 - 12:00
 • Szerda: 8:00 - 16:00
 • Csütörtök: 13:00 - 16:00
 • Péntek: 8:00 - 12:00 / 12-14 óráig krízis ügyelet

Az intézmény szervezeti egységei:

 1. Család és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegység Üllő, Ócsai út 8.
 2. Felnőttgondozási Szolgálat Intézményegység Üllő, Ócsai út 8.
 3. Napköziotthonos Óvoda Intézményegység
   Telephelyei:
  • Pitypang Napköziotthonos Óvoda, Üllő, Faiskola u. 17.
  • Gyöngyvirág Napköziotthonos Óvoda, Üllő, Dóra Sándor krt. 13.
  • Bóbita Napköziotthonos Óvoda, Üllő, Állomás u. 17.
  • Napraforgó Napköziotthonos Óvoda, Üllő, Pesti út 98./2
  • Csicsergő Napköziotthonos Óvoda Üllő, Kisfaludy tér 10.
 4. Babarózsa Bölcsőde Intézményegység 2225 Üllő, Pesti út 98/1.
 5. Szellőrózsa Bölcsőde Intézményegység 2225 Üllő, Dóra Sándor krt. 13.
 6. Központi Rendelő Intézményegység 2225 Üllő, Templom tér 3.

I.3.5. Az intézmény alapadatai:

TELEFON: +36 29 320-023
TELEFAX: +36 29 321-905
E-MAIL: titkarsag@ullohszk.hu
név@ullohszk.hu

WEBOLDAL
Üllő város hivatalos honlapja: www.ullo.hu
Üllő HSZK hivatalos honlapja: www.ullohszk.hu

Az alapító megnevezése: Üllő Nagyközség Önkormányzata

Az alapítás időpontja: 1995. október 13. - 106/1995. (X. 12.) számú határozat

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Az intézmény működési területe: Üllő város közigazgatási területe

Az intézmény fenntartója:
Üllő Város Önkormányzata

Az intézmény jogállása
Az intézmény jogállása: az intézmény önálló jogi személy.
Az intézményvezető megbízatása: vezetője az igazgató, akit az alapító önkormányzat képviselőtestülete nevez ki. Az intézmény hivatalos képviseletére az igazgató, vagy az általa megbízott személy jogosult.
Az intézmény gazdálkodási jogköre, a gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, amely szerv a személyi juttatások és járulékok előirányzatai felett rendelkezik önállóan.
Gazdasági feladatainak ellátására a Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetét jelölte ki.
A költségvetési szerv, valamint a kijelölt gazdasági szervezet közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a Képviselő-testület által jóváhagyott Munkamegosztási Megállapodás rögzíti.

Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által jóváhagyott álláshelyek száma: 124,75 státusz