Felhívás az óvodai beiratkozás alóli felmentésről

2022-02-16 adminisztrator

Tisztelt Szülők!

Az óvodai beíratással kapcsolatos rendelkezések márciusban jelennek meg az Oktatási Hivatal oldalán, erről majd részletes leírást adunk.

Azok a gyermekek óvodakötelesek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. A szülőket, ennek tényéről az Oktatási Hivatal levélben értesíti.

Felmentés a kötelező óvodakezdés alól:

Amennyiben felmentést szeretnének kérni a Kormányhivataltól gyermekük részére a kötelező óvodakezdés alól (4 éves korig adható, különösen indokolt esetben 5 éves korig meghosszabbítható), azt már megtehetik.

A kérelem beadásának határideje 2022. április 15.

A kérelem beadásának módja: A JÁRÁSI KORMÁNYHIVATAL formanyomtatványát kitöltve, javaslatra elvinni a védőnőnek és Üllő Humán Szolgáltató Központ (HSZK) igazgatójának.

A kitöltött, védőnői és igazgatói javaslattal ellátott nyomtatványt a szülőnek kell eljuttatni az illetékes kormányhivatalhoz.

A határidő betartása nagyon fontos, mert később már nincs erre mód!

A kérelem letölthető/átvehető:

Külföldre költöző, ott élő óvodaköteles gyermek:

A külföldi óvodakezdést kérvényezni kell a szülőnek, az Oktatási Hivatal honlapján. A www.oktatas.hu oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat: (Bejelentés az óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló óvodakötelezettségének/tankötelezettségének külföldön történő teljesítéséről).
A bejelentés másolatát kérjük elküldeni a rozmannreni@ullohszk.hu címre vagy beadni a HSZK-ba.

Az óvodai beíratkozással kapcsolatos aktuális információkat folyamatosan megosztjuk Önökkel, kérjük kísérjék figyelemmel Üllő város közösségi oldalát és honlapját www.ullo.hu , valamint Üllő Humán Szolgáltató Központ honlapját www.ullohszk.hu.


Üllő, 2022. 02. 15.