Álláshirdetés - Esetmenedzser

2018-10-10 adminisztrator

Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ központ szakmai egység esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. 12. 03. - előreláthatólag 2019. 07. 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2225 Üllő, Ócsai út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hatósági ügyekhez kapcsolódó gyermekjóléti szolgáltatás, speciális szolgáltatásokban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 15/1998 Nm rendelet 2. melléklete szerinti végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • mediátor végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Telepi út 44./a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/VEZ/145/2018 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
  • Elektronikus úton Tárnokiné dr. Törő Krisztina részére a vecses.cssegito@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16.